ПредставянеДейностиБазиНовиниКариериКонтакти

Излезли от употреба мотори превозни средства / ИУМПС /

Изкупува коли за скрап

   

Макметал Холдинг изкупува коли за скрап,стари коли, коли за скрап, автомобили за скрап, автомобили на части, изкупува коли, изкупува автомобили, ИУМПС, рециклиране автомобили, рециклиране коли на най-изгодните цени.

Изкупува коли за скрап на тел: 0 800 14 100 или 0888 29 84 17.

След постъпването на ИУМПС на площадката за временно съхранение се подлага на предварително третиране, което включва източване на опасните течности чрез специална инсталация, след което се отделят стъкла, брони, гуми и други.

Останалото отива в т.нар. шредерна инсталация. Тя раздробява купето на дребни частици и по определена технология машината сепарира типа отпадък - черни, цветни метали, пластмаси и други. Всеки един от тези потоци суровини се експидира към съответните рециклиращи предприятия.

 

Защо да рецклирамe?

Световната икономика е базирана на високо ниво на потребление на природни ресурси. Основните движещи сили на потреблението на ресурси са икономическият растеж, напредъкът на технологиите и промяната в моделите на потребление и производство. Около една трета от използваните ресурси се превръщат в отпадък и вредни емисии. Жилищното строителство, храната и мобилността заемат най-голям дял от използването на ресурси и оставят най-голям отпечатък върху околната среда.

 

Дългогодишната практика по депонирането на отпадъци оказва редица вредни въздействия върху здравето и околната среда. Отпадъците представляват и загуба на природните ресурси, например метали от коли за скрап, стъкло, пластмаса и други подлежат на рециклиране, чрез което се спестява добиването на първични ресурси за направата на нови продукти.

Ето защо надеждното управление на отпадъците може да защити общественото здраве и околната среда, като същевременно съдейства за запазването на природните запаси, което ще помогне на идните поколения да съществуват в чиста околна среда.

 

 

 

 

Макметал Холдинг АД е специализиран в рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, моторни превозни средства,коли за скрап, батерии и акумулатори.

 
  Copyright(©)2008 Makmetal Ltd. Studio ITTI
Web Based Solutions Поддръжка на компютри, ит решения